Bashkohu me ne
AdBlock for Safari

Ju keni bllokuar rreklamat! ?

Ju kerkojme te lejoni rreklamat per te pasur akses ne faqe pasi kjo eshte e vetmja menyre qe ne mund te qendrojme hapur! ?

AnimeShqip.info

LEO

Gjithashtu i njohur si:

LEO Dubluar ne Shqip


Vështrim i përgjithshëm
Leo, nje hardhuce 74-vieçare, ka qene i bllokuar ne te njëjten breshken. Kur al meson se i ka mbelur vetem nie vie jete, al planifikon te arratiset per te jetuar jeten jashte, por ne vend te kesai, perfshihet me problemet e nxenesve te tij te ankthshem - perfshire nje mësuese zëvendesuese shumë te kege.
IMDB
7
Shteti
Data e publikimit
2023
21,260 shikime
0
Komentet
The comment field is only for members. Logohu, Rregjistrohu